Certificeringen

Veilig werken betekent bij ons een hoge prioriteit, vandaar ook dat wij VCA* gecertificeerd zijn en volgens deze maatstaven werken. Alle medewerkers hebben dan ook minimaal hun basisveiligheidsdiploma.

Daarnaast zijn wij via Kenteq gecertificeerd tot een erkend leerbedrijf. Hierdoor laten zien dat we de kwaliteit van het vakmanschap willen garanderen en stimuleren. Deze uitstraling heeft uiteraard invloed op de manier waarop we naar onze bedrijfstak kijken en geldt voor ons als bewijs voor kwalitatief goede producten en diensten.

Vanaf medio 2014 vallen alle constructiedelen met lastdragende eigenschappen, die in de hoofdberekening worden meegenomen als lastdragend, onder de NEN-EN 1090 norm. Deze constructiedelen moeten worden voorzien van een CE-markering.
De norm heeft consequenties voor fabrikanten van stalen- en aluminium constructiedelen voor de bouw.
De verplichte geharmoniseerde norm maakt een eind aan aparte regeltjes per land voor het vervaardigen van en verhandelen van stalen en aluminium constructies.
Ons bedrijf is dan ook NEN-1090-2 gecertificeerd.